Algemene Voorwaarden 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Benjamins Webconcepts (Onderdeel van Jennifer Snippe Fotografie).

 

1.2 Bij het gebruik maken van diensten en/of producten van Benjamins Webconcepts gaat u automatisch (en stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

1.3 Benjamins Webconcepts werkt met een overeenkomst welke evenals de algemene voorwaarden voorafgaand aan de opdracht ondertekend dient te zijn.

 

1.4 De algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Benjamins Webconcepts gewijzigd worden.

 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat:
- de overeenkomst/opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever/klant en is ontvangen door Benjamins Webconcepts.
-  de aanbetaling (50% van het factuurbedrag) is ontvangen door Benjamins Webconcepts.

 

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Benjamins Webconcepts verklaart de opdrachtgever/klant dat hij/zij de overeenkomst en algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Ook geeft u hierbij aan of u akkoord gaat met het plaatsen/delen van de aan u geleverde diensten en/of producten. Wanneer u hier akkoord voor tekent en dit achteraf toch liever niet wilt, geef dit dan schriftelijk en binnen 5 werkdagen vanaf aflevering aan bij Benjamins Webconcepts.

 

2.3 Wanneer wij het materiaal na de hierboven genoemde 5 werkdagen hebben gebruikt voor advertenties en/of drukwerk, en u wilt dit toch liever niet. Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de door Benjamins Webconcepts gemaakte kosten voor u in rekening te brengen. Dit geldt echter niet wanneer u heeft meegewerkt aan het maken van materiaal ter promotie van Benjamins Webconcepts. In dit geval heeft Benjamins Webconcepts het vrije recht om alle materialen voor alle doeleinden te gebruiken. Indien u achteraf toch liever niet wilt dat het voor u gemaakte materiaal gebruik wordt, zullen wij de kosten volgens onze prijslijst met terugwerkende kracht bij u in rekening brengen.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Benjamins Webconcepts zal altijd zijn best doen om alle geleverde diensten en producten zo goed mogelijk uit te voeren en af te leveren.

 

3.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Benjamins Webconcepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, worden verstrekt.

 

4. Offertes

4.1 Alle door Benjamins Webconcepts opgegeven offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien de opdrachtgever/klant niet binnen de genoemde 14 dagen (schriftelijk) laat weten of hij/zij akkoord gaat met de opgegeven offerte vervalt deze.


 

5. Levering, levertijd & Betalingen

5.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart. (na schriftelijke opdracht en aanlevering van het benodigde materiaal).

5.2 Benjamins Webconcepts is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever/klant. Benjamins Webconcepts zorgt er altijd voor dat de gehele website naar behoren werkt bij aflevering aan de opdrachtgever/klant. 
 

5.3 Door diensten of producten bij Benjamins Webconcepts af te nemen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden.

 

5.4 Bij elke opdracht die Benjamins Webconcepts aanneemt zit standaard 2 keer een correctie-ronde bij de prijs inbegrepen. Geeft u dus voorafgaand aan de opdracht zo goed mogelijk uw wensen door, om zoveel mogelijk profijt van de correctie-rondes te hebben. Uiteraard is het mogelijk om correctie-rondes bij te bestellen. 

 

5.5 Bij afname van diensten die in samenwerking gaan met Jennifer Snippe Fotografie gelden zowel de algemene voorwaarden van Benjamins Webconcepts als de algemene voorwaarden van Jennifer Snippe Fotografie.

 

5.6 De levertijd voor een opdracht is maximaal 4 weken. Voor grote opdrachten is de levertijd maximaal 8 weken. Benjamins Webconcepts streeft ernaar om binnen de genoemde tijd te leveren maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt u hier uiterlijk 1 week voor de termijn afloopt schriftelijk van op de hoogte gebracht. Wel is het zo dat het termijn van 4 of 8 weken pas in gaat op het moment dat alle benodigde gegevens en bestanden schriftelijk bij ons binnen zijn. 

 

6. Opdrachten & Annuleren

6.1 Aanvragen voor diensten en/of product zijn altijd geheel vrijblijvend tot het moment waar op Benjamins Webconcepts de opdracht definitief heeft bevestigd middels een factuur. Na betaling van de factuur wordt de opdracht in gang gezet en is het niet meer mogelijk om de opdracht kosteloos te annuleren.


6.2 Nadat de opdracht is aangenomen ontvangt u deze algemene voorwaarden en een factuur. Zoals aangegeven op de factuur dient 50% van het totaalbedrag binnen 7 dagen vanaf factuurdatum te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Jennifer Snippe Fotografie o.v.v uw naam en het factuurnummer. (De makkelijkste manier om te betalen is door gebruik te maken van de door ons meegestuurde iDEAL link.) Na dat wij de betaling binnen hebben, zal uw opdracht pas als zijnde definitief in onze agenda genoteerd worden en in behandeling worden genomen.

Wanneer wij de betaling niet binnen de genoemde 7 dagen hebben ontvangen zien wij dit als annulering van de opdracht (wij sturen vooraf géén herinnering). Het resterende bedrag dient altijd volledig voldaan te worden op de dag dat de opdracht is afgerond en kan worden afgeleverd. Na betaling volgt de levering aan de opdrachtgever/klant. 

 

6.3 Alle diensten en producten van Benjamins Webconcepts zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

6.4 Indien er een virusuitbraak (epidemie of pandemie) komt en u in deze periode een opdracht in zijn geheel wilt annuleren volgt ook in deze situatie géén teruggaaf van het (aan)betaalde bedrag.

 

7. Klachten, Aansprakelijkheid, Gebruik/Promotie & Verantwoordelijkheid

 

7.1 Op het moment dat de opdrachtgever/klant de benodigde informatie niet binnen 14 dagen schriftelijk bij Benjamins Webconcepts heeft aangeleverd, behoud Benjamins Webconcepts het recht op een eenzijdige opzegging van deze overeenkomt. In dit geval zal Benjamins Webconcepts de (aan)betaling niet aan de opdrachtgever/klant terugbetalen. Alle door Benjamins Webconcepts, tot dan toe gemaakte kosten komen tevens voor rekening van de opdrachtgever/klant.

 

7.2 Klachten betreffende het door Benjamins Webconcepts geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk (binnen 5 werkdagen na levering) schriftelijk aan Benjamins Webconcepts bekend gemaakt te worden. En Benjamins Webconcepts zal dan naar een passende oplossing zoeken.

 

7.3 Het is in géén geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid van de opdrachtgever/klant zal er in overleg eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog tot het gewenste resultaat te komen. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 5 werkdagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend. En deze door Benjamins Webconcepts gegrond is verklaard.

 

7.4 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Benjamins Webconcepts, in welke zin dan ook.

 

7.5 Benjamins Webconcepts is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaat door het gebruik van de diensten en producten waar zij mee werken.

 

7.6 Benjamins Webconcepts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het door de opdrachtgever/klant aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van bewust te zijn dat al het door hem/haar aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij moet zijn van copyright van derden.

 

 

8. Copyright

8.1 Al het door Benjamins Webconcepts gemaakte en geleverde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benjamins Webconcepts niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

 

Deze algemene voorwaarden zijn door Benjamins Webconcepts opgesteld, en mogen dan ook niet zonder voorafgaand schriftelijke toestemming worden gebruikt.